example
טופס הרשמה לקבוצת "ענייני ירושה ועזבון" ב- WhatsApp
בניהולו של שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

טופס הרשמה

על-מנת שנוכל לצרפך לקבוצת ה- WhatsApp שלנו בנושא "ענייני ירושה ועזבון" נבקשך למלא את טופס הרישום להלן על פרטיו השונים לרבות מס' סלולרי עדכני*.


* יש למלא את מלוא הפרטים. טופס שיגיע עם פרטים חסרים לא יטופל
טלפון: 03-6186141 | כתובת: רחוב שוהם 11, ת.ד. 7889, פתח תקוה