example
המגזין לענייני סדר דין אזרחי - בעריכת שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון
 
טופס הרשמה
 
המגזין "אוצר מייל - סדר דין אזרחי" סוקר את פסקי-הדין, דברי חקיקה, ספרות משפטית ומאמרים בתחום סדר הדין האזרחי.

המגזין, בנושאים אלה, יישלח מעת לעת לתיבת המייל. הרישום למגזין ללא כל תשלום וללא כל התחייבות ויכלול גם קבלת פרסומי ספרים של אוצר המשפט. ניתן לבטל את הרישום למגזין בכל עת.

נבקשכם למלא את טופס הרישום להלן על פרטיו השונים לרבות כתובת מייל עדכנית*.

* יש למלא את מלוא הפרטים. טופס שיגיע עם פרטים חסרים לא יטופל
טלפון: 03-6186141 | כתובת: רחוב שוהם 11, ת.ד. 7889, פתח תקוה

צרו דפי נחיתה באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך